HTC Erhverv

Hurtig sagsbehandling

Det er hurtigt og helt ukompliceret at investere i en erhvervsgrund og bygge nyt på HTC. Du bestemmer selv overtagelsesdatoen og grundens størrelse, og vi klarer sagsbehandlingen hurtigt og effektivt. 
 
Du kan forvente en tæt dialog og et effektivt samarbejde med Hjørring Kommune under hele forløbet. Vi vil arbejde aktivt for, at din virksomhed får de bedste forhold, og vi lytter til dine ønsker og behov. 
 
Byggetilladelser til tiden
I Hjørring Kommune arbejder vi under mottoet ’Byggetilladelser til tiden’. Det betyder, at vi afstemmer forventninger med dig allerede fra de første tanker om det kommende byggeprojekt. Vi er din sparringpartner gennem hele forløbet, og vores rolle som myndighed står ikke i vejen for hverken den konstruktive dialog eller den rigtige løsning. 
 
Deltilladelser
Vi arbejder med deltilladelser, hvilket betyder, at vi kan opdele byggeprojektet i etaper. Det giver et konstant flow gennem hele forløbet og betyder, at sagen aldrig ligger stille. 
 
Byggesagsgebyr
Byggesagsgebyret er på mellem 8 kr. og 35 kr. pr. kvadratmeter, afhængig af byggeriets størrelse og udformning. Vi opkræver kun gebyr for de ydelser, vi leverer, efter at du har fået din byggetilladelse.
 

Nyheder

Natural habitats whiteouts based in Winnipeg happen to be one of several an superb reviews of a typical NHL playoffs

It’s predicted immediately how the You are able to Islanders has the capacity to technically mention many of these